Kadran (Kuşman Aplus Dr Analiz)

  • Yazdır

Müşteri potansiyellerinin belirlenmesi için verilen danışmanlık, analiz, hesaplama hizmetleri ve bunlarla birlikte kullanılan yazılımların oluşturduğu sistemdir. Kadran veri girişi, saha ekibi tarafından KuşmanNet® (web) platformunda yapılır.

Kadran (segmentasyon) firmanız açısından müşterilerinizin potansiyellerini belirlenmesinde, pazarlama faaliyetlerinizin uygulanmasında en değerli müşterilerinize öncelik vermenizi sağlar. Mevcut müşterilerinizden elde edilen verimliliği maksimize ederek, doğru kitleye doğru mesajın gönderilmesini sağlayarak, pazarlama maliyetlerinizi azaltabilirsiniz. Müşteri segmentasyonu, müşterinin pek çok özelliği kullanılarak yapılabileceğinden kullanılacak veriye göre segmentasyon türleri oluşturulur.