E-Broşür

  • Yazdır

Mobil cihazlarla yapılan anket ve sunumlar web üzerinden oluşturularak, Saha Tanıtım Uzmanlarının doktor ve eczanelere daha etkin tanıtım yapabilmesi hedeflenmiştir. Bu uygulama basılı materyal maliyetlerini azaltabileceği gibi çevreye karşı olan duyarlılığın da artmasına yardımcı olacaktır.